Lee小棠温润如玉温泉秀古兜温泉第一刊45PLee小棠推女神御女郎

Lee小棠温润如玉温泉秀古兜温泉第一刊45PLee小棠推女神御女郎

子言是也,學而不力問,與不學者等耳。易哉大道,不復煩也。

左實者應人,右實者應萬物。故固大神重戒,所照眾多,知慮廣博,無所不包。

 又有引虚则索筋于肝,不得索之于金,而以手太阴为是。必常相與,常通語言,相報善惡,故次之以三道行書也。

广寻诸家,反复参合,决其可行者始敢编次;从来评脉辨证,处对汤液,颇知实效,不敢轻易谬妄,误人性命。安坐,為諸真人具說其意。

念其戒人,成人則厚矣。若发汗则烦躁愦愦,反谵语;若加温针,必怵惕烦躁不得眠;若下则胃中空虚,客气动膈,心中懊,苔生舌上者,栀子香豉汤主之。

但與氣遊,故虛无也。其餘者何有窮極乎哉?

Leave a Reply