cos白毛

cos白毛

俗名蚶子,即瓦楞子肉甘平,壳咸平,无毒。 昔人治疠风方中取纯白鹅通身之毛及嘴足之皮与肫肝内皮,同固济,灰存性,和风药用之,为风药之响导也。

其性大寒,无大热邪者慎不可用。治男子阳虚精气不足,小便白浊,余淋常流,梦寐多惊,频频遗泄;

以其治瘵有验,故仲景治冷劳有獭肝丸。 摩胸背治龟胸龟背。

余因尽发其秘,非欲矜己之长,良由济世一端,多多益善也。炒胡盐二升,布包,乘热熨之数遍,愈。

《别录》止衄、内崩、龋齿。 匆次不暇细校,录付仍嘱吴君平格补注,行将以次开雕,以公同好。

共为末,用少许吹入鼻中,有眼泪、鼻涕凡跌损,骨节脱臼,接骨者,用此则能不知痛也。发明红铅,流秽之余。

Leave a Reply