Vol092清纯女神施忆佳KITTY海边沙滩写真套图53P施忆佳嗲囡囡

Vol092清纯女神施忆佳KITTY海边沙滩写真套图53P施忆佳嗲囡囡

大凡肿硬不溃,或溃后不愈,因元气虚也,午前宜用四君、归、、升麻;午后宜用四君、芎、归、柴胡为主;佐以九味芦荟丸。四味肥儿丸治食积脾疳,面耳口舌生疮,目障云翳,牙齿腐烂等症。

一小儿十四岁,痘方愈而喘,手足不热,余谓脾肺气虚,用补中益气汤而愈。脓成者,用补中益气汤为主,佐以大防风汤,切勿用十宣、流气等药。

膏粱积热,用东垣清胃散。用地黄丸、补中益气汤而愈。

不信,仍攻邪气,诸症蜂起,余先用五味异功散加升麻、干姜、肉桂,脾气稍健,又用异功散、八珍汤而溃;却间服大防风汤、地黄丸而痊。此药家传五世,累经效验。

一小儿腿痈,发热肿痛,肉色不赤,此形气虚而病气实也,先用活命饮二剂,随用益气汤二剂,外用葱熨法而愈。可内消者,再用托里消毒散。

 毗陵金文冶子,将周岁,唇上患疔,余用活命饮,母子并服,更欲隔蒜灸,彼不从,见肿势益盛,勉灸数壮,余诫以多灸为佳,又为人所阻而止,头面益肿,乃复灸五十余壮,肿势渐消。余曰∶此阴阳二络俱伤也,辞不治。

Leave a Reply